Skip to content

Latest commit

 

History

History
89 lines (71 loc) · 5.85 KB

README_nl.md

File metadata and controls

89 lines (71 loc) · 5.85 KB

IRremoteESP8266 Library

Build-Status Code-Lint Tests Dokumentation arduino-library-badge Arduino-Bibliothek-Abzeichen Git-Lizenz

Deze library maakt het mogelijk om Infraroodsignalen te versturen en ontvangen via het Arduino framework met veelgebruikte 940nm IR LEDs en IR ontvang modules. b.v. TSOP{17,22,24,36,38,44,48}* demodulatoren enz.

v2.8.6 nu beschikbaar

Versie 2.8.6 van de bibliotheek is nu beschikbaar. Bekijk de Release Notes voor alle belangrijke veranderingen.

Upgraden vanaf pre-v2.0

Het gebruik van de bibliotheek is enigszins gewijzigd in v2.0. Je zult het gebruik moeten aanpassen om te kunnen werken met v2.0 en hoger. Je kunt meer lezen over de vereiste aanpassingen op onze Upgraden naar v2.0 pagina.

Upgraden vanaf pre-v2.5

De bibliotheek defineert constanten nu niet meer als #define, maar gebruikt const met de juiste naamgeving volgens de C++ style guide. Dit kan ertoe leiden dat oude programma's niet compileren. De meest extern gebruikte #defines zijn gealiased voor beperkte compatibiliteit voor projecten die de oude stijl gebruiken. In de toekomst zal alleen de nieuwe kConstantName stijl worden ondersteund voor nieuwe protocoltoevoegingen.

In het onwaarschijnlijke geval dat het je code breekt, dan heb je misschien verwezen naar iets wat je waarschijnlijk niet had moeten doen. Gelukkig is het redelijk simpel om de nieuwe naam te bepalen vanaf de oude, b.v. CONSTANT_NAME naar kConstantName. Gebruik gezond verstand of onderzoek de code van de bibliotheek als dit van toepassing is op jouw code.

Ondersteunde Protocollen

De details van de ondersteunde protocollen en apparaten staan hier vermeld.

Probleemoplossing

Voordat je een probleem meldt of om hulp vraagt, graag eerst onze Probleemoplossingsgids volgen.

Veelgestelde Vragen

Enkele antwoorden op veel veelgestelde vragen en problemen staan op onze F.A.Q. wiki pagina.

Bibliotheek API Documentatie

De bibliotheek gebruikt Doxygen om automatisch documentatie toe te voegen aan de API van de bibliotheek. Je kunt de documentatie hier vinden.

Installatie

Officiële versies via de Arduino IDE v1.8+ (Windows & Linux)
  1. Klik op de "Schets" -> "Bibliotheek gebruiken" -> "Bibliotheken beheren..." menuknoppen.
  2. Vul IRremoteESP8266 in bij "Filter je zoekresultaten..." rechtsboven de pop-up.
  3. Klik op het IRremoteESP8266 resultaat van de zoekopdracht.
  4. Selecteer de versie die je wilt installeren en klik op "Installeren".
Handmatige installatie voor Windows
  1. Klik op de "Clone or Download" knop, en kies dan "Download ZIP".
  2. Pak de inhoud van de gedownloade zip uit.
  3. Hernoem de uitgepakte map naar "IRremoteESP8266".
  4. Verplaats de map naar de bibliotheken map. (voor Windows: C:\Gebruikers\GEBRUIKERSNAAM\Documenten\Arduino\libraries\)
  5. Herstart de Arduino IDE.
  6. Bekijk de voorbeelden.
Git gebruiken om de bibliotheken te installeren ( Linux )
cd ~/Arduino/libraries
git clone https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266.git
Om de bibliotheken te updaten naar de laatste versie
cd ~/Arduino/libraries/IRremoteESP8266 && git pull

Bijdragen

Als je wilt bijdragen aan dit project, hulp is altijd welkom bij:

Bijdragers

Bekijk alle bijdragers hier

Bibliotheek Geschiedenis

Deze bibliotheek was oorspronkelijk gebaseerd op het werk van Ken Shirriff (https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/)

Mark Szabo heeft de IRsend class bijgewerkt om te werken op een ESP8266 en Sebastien Warin de ontvang & decodeer class (IRrecv).

Voor v2.0 is de bibliotheek bijna volledig herschreven met de mogelijkheden van de ESP8266 in het achterhoofd.