Skip to content

Baza obiektów (utworów) w C++, oparta na std::vector'ach, przygotowana na zaliczenie zajęć z Podstaw Programowania.

Notifications You must be signed in to change notification settings

itsbudyn/projekt_baza

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

27 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

projekt_baza

Projekt na zaliczenie Programowania Obiektowego

Zadanie projektowe: Baza książek/filmów/albumów muzycznych

Program jest prostą wektorową bazą róznych utworów, takich jak książek, filmów bądź albumów muzycznych.

Utwory zostały zaimplementowane jako klasy, dziedziczące po klasie abstrakcyjnej Utwór zawierającej wszystkie wspólne pola i metody.

Program jest w całości obsługiwany z konsoli poprzez interaktywne menu.

Funkcje:

  • Wyświetlanie rekordów
  • Edycja pól po dodaniu rekordu
  • Ocenianie utworów
  • Oznaczanie jako ulubione
  • Proste wyszukiwanie rekordów
  • Wyświetlanie statystyk zapisanych utworów
  • Eksport i import tablicy do formatu .csv

About

Baza obiektów (utworów) w C++, oparta na std::vector'ach, przygotowana na zaliczenie zajęć z Podstaw Programowania.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Languages