Skip to content

Latest commit

 

History

History
163 lines (114 loc) · 8.54 KB

README-HU.md

File metadata and controls

163 lines (114 loc) · 8.54 KB

RustDesk - Your remote desktop
SzerverekÉpítésDockerStruktúraKépernyőképek
[English] | [Українська] | [česky] | [中文] | [Español] | [فارسی] | [Français] | [Deutsch] | [Polski] | [Indonesian] | [Suomi] | [മലയാളം] | [日本語] | [Nederlands] | [Italiano] | [Русский] | [Português (Brasil)] | [Esperanto] | [한국어] | [العربي] | [Tiếng Việt] | [Ελληνικά]
Kell a segítséged, hogy lefordítsuk ezt a README-t, a RustDesk UI-t és a Dokumentációt az anyanyelvedre

Beszélgess velünk: Discord | Twitter | Reddit

ko-fi

A RustDesk egy távoli elérésű asztali szoftver, Rust-ban írva. Működik mindenféle konfiguráció nélkül, feltelepítéssel, vagy anélkül. Az adataidat teljesen te kezeled, nincs szükség aggódásra a harmadik felek miatt. Használhatod a RustDesk punblikus randevú/relay szervereit, hostolhatsz sajátot, vagy akár írhatsz is egyet.

image

A RustDesk szívesen fogad minden contributiont, támogatást mindenkitől. Lásd a docs/CONTRIBUTING.md fájlt a kezdéshez.

Hogyan működik a RustDesk?

BINARY LELTÖLTÉS

Get it on F-Droid

Dependencies

Az asztali verziók sciter-t használnak a GUI-hoz, kérlek telepítsd a dynamikus könyvtárat magad.

Windows | Linux | MacOS

A telefonos verziók Flutter-t hasznának. Később lehetséges hogy Sciterről Flutterre migrálunk az asztali verziókban is.

Építési pontok

  • Készítsd elő a Rust, C++ fejlesztői környezetet (env)

  • Telepítsd a vcpkg-t, és állítsd be a VCPKG_ROOT környezeti változót helyesen

    • Windows: vcpkg install libvpx:x64-windows-static libyuv:x64-windows-static opus:x64-windows-static aom:x64-windows-static
    • Linux/MacOS: vcpkg install libvpx libyuv opus aom
  • Futtasd a cargo run parancsot

Hogyan építs Linuxon

Ubuntu 18 (Debian 10)

sudo apt install -y g++ gcc git curl wget nasm yasm libgtk-3-dev clang libxcb-randr0-dev libxdo-dev libxfixes-dev libxcb-shape0-dev libxcb-xfixes0-dev libasound2-dev libpulse-dev cmake

Fedora 28 (CentOS 8)

sudo yum -y install gcc-c++ git curl wget nasm yasm gcc gtk3-devel clang libxcb-devel libxdo-devel libXfixes-devel pulseaudio-libs-devel cmake alsa-lib-devel

Arch (Manjaro)

sudo pacman -Syu --needed unzip git cmake gcc curl wget yasm nasm zip make pkg-config clang gtk3 xdotool libxcb libxfixes alsa-lib pipewire

Telepítsd a vcpkg-t

git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
cd vcpkg
git checkout 2023.04.15
cd ..
vcpkg/bootstrap-vcpkg.sh
export VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg
vcpkg/vcpkg install libvpx libyuv opus aom

Fixeld a libvpx-t (Fedora-n csak)

cd vcpkg/buildtrees/libvpx/src
cd *
./configure
sed -i 's/CFLAGS+=-I/CFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
sed -i 's/CXXFLAGS+=-I/CXXFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
make
cp libvpx.a $HOME/vcpkg/installed/x64-linux/lib/
cd

Építés

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source $HOME/.cargo/env
git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
mkdir -p target/debug
wget https://raw.githubusercontent.com/c-smile/sciter-sdk/master/bin.lnx/x64/libsciter-gtk.so
mv libsciter-gtk.so target/debug
VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg cargo run

Hogyan építs Dockerrel

Kezdjünk a repo clónozásával, majd pedig a Docker container megépítésével:

git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
docker build -t "rustdesk-builder" .

Ezután, minden egyes alkalommal amikor meg kell építened a RustDesk-et, futtasd a kövezkező parancsot:

docker run --rm -it -v $PWD:/home/user/rustdesk -v rustdesk-git-cache:/home/user/.cargo/git -v rustdesk-registry-cache:/home/user/.cargo/registry -e PUID="$(id -u)" -e PGID="$(id -g)" rustdesk-builder

Fontos, hogy az első építés lehet hogy több ideig fog tartani mint a következőek, mivel a dependenciek még nincsenek cachelve. Emelett, ha esetleg szeretnél valamilyen argumentumot hozzáadni az építő parancshoz, akkor megteheted a paracssor végén, a <OPTIONAL-ARGS> argumentum használatával. Például ha egy optimalizált release éptést szeretnél megépíteni, akkor add hozzá a fenti parancsorhoz a --release opciót. A futtatható binary elérhető lesz a target mappában a rendszereden, futtatni a következőképpen tudod:

target/debug/rustdesk

Vagy ha release binary, akkor:

target/release/rustdesk

Kérlek mindenképpen nézd meg hogy ezeket a parancsokat a root RustDesk mappában futtatod e, különben a RustDesk lehet hogy nem fogja megtalálni az építéshez szükséges elemeket. Fontos az is, hogy jelenleg más cargo subparancsok, például installvagy run nem támogatottak, mivel egy Dockeres építés esetén elindítanák a programot a containeren belül.

Fájl Struktúra

Képernyőképek

image

image

image

image