Skip to content

Latest commit

 

History

History
168 lines (117 loc) · 8.31 KB

README-NL.md

File metadata and controls

168 lines (117 loc) · 8.31 KB

RustDesk - Uw bureaublad op afstand
ServersBouwenDockerStructuurSnapshot
[English] | [Українська] | [česky] | [中文] | [Magyar] | [Español] | [فارسی] | [Français] | [Deutsch] | [Polski] | [Indonesian] | [Suomi] | [മലയാളം] | [日本語] | [Italiano] | [Русский] | [Português (Brasil)] | [Esperanto] | [한국어] | [العربي] | [Tiếng Việt] | [Ελληνικά]
Wij hebben uw hulp nodig om dit README bestand te vertalen, RustDesk UI en Doc naar uw moedertaal

Chat met ons: Discord | Twitter | Reddit

ko-fi

Alweer een andere programma voor -bureaublad op afstand-, geschreven in Rust. Werkt -out of the box-, geen configuratie nodig. U heeft volledige controle over uw gegevens, en hoeft zich geen zorgen te maken over de beveiliging. U kunt onze rendez-vous/relay server gebruiken, je eigen server opzetten, of je eigen rendez-vous/relay-server schrijven.

RustDesk verwelkomt bijdragen van iedereen. Zie docs/CONTRIBUTING.md voor hulp om aan de slag te gaan.

FAQ

BINARY DOWNLOAD

NIGHTLY BUILD (meest recente build)

Download het op F-Droid

Afhankelijkheden

Desktop versies gebruiken sciter of Flutter voor GUI, deze handleiding is alleen voor Sciter.

Download zelf de dynamic library van Sciter.

Windows | Linux | MacOS

Ruwe stappen om te bouwen

  • Bereid je Rust-ontwikkelomgeving en C++-bouwomgeving voor.

  • Installeer vcpkg en configureer de VCPKG_ROOT omgevingsvariabele op de juiste manier:

    • Windows: vcpkg install libvpx:x64-windows-static libyuv:x64-windows-static opus:x64-windows-static aom:x64-windows-static
    • Linux/MacOS: vcpkg install libvpx libyuv opus aom
  • Voer uit: cargo run

Bouwen op Linux

Ubuntu 18 (Debian 10)

sudo apt install -y g++ gcc git curl wget nasm yasm libgtk-3-dev clang libxcb-randr0-dev libxdo-dev libxfixes-dev libxcb-shape0-dev libxcb-xfixes0-dev libasound2-dev libpulse-dev cmake

openSUSE Tumbleweed

sudo zypper install gcc-c++ git curl wget nasm yasm gcc gtk3-devel clang libxcb-devel libXfixes-devel cmake alsa-lib-devel gstreamer-devel gstreamer-plugins-base-devel xdotool-devel

Fedora 28 (CentOS 8)

sudo yum -y install gcc-c++ git curl wget nasm yasm gcc gtk3-devel clang libxcb-devel libxdo-devel libXfixes-devel pulseaudio-libs-devel cmake alsa-lib-devel

Arch (Manjaro)

sudo pacman -Syu --needed unzip git cmake gcc curl wget yasm nasm zip make pkg-config clang gtk3 xdotool libxcb libxfixes alsa-lib pipewire

Installatie van vcpkg

git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
cd vcpkg
git checkout 2023.04.15
cd ..
vcpkg/bootstrap-vcpkg.sh
export VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg
vcpkg/vcpkg install libvpx libyuv opus aom

Fix voor libvpx (voor Fedora)

cd vcpkg/buildtrees/libvpx/src
cd *
./configure
sed -i 's/CFLAGS+=-I/CFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
sed -i 's/CXXFLAGS+=-I/CXXFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
make
cp libvpx.a $HOME/vcpkg/installed/x64-linux/lib/
cd

Bouwen

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source $HOME/.cargo/env
git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
mkdir -p target/debug
wget https://raw.githubusercontent.com/c-smile/sciter-sdk/master/bin.lnx/x64/libsciter-gtk.so
mv libsciter-gtk.so target/debug
VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg cargo run

Bouwen met Docker

Begin met het klonen van de repository en het bouwen van de docker container:

git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
docker build -t "rustdesk-builder" .

Elke keer dat u de toepassing moet bouwen, voert u het volgende commando uit:

docker run --rm -it -v $PWD:/home/user/rustdesk -v rustdesk-git-cache:/home/user/.cargo/git -v rustdesk-registry-cache:/home/user/.cargo/registry -e PUID="$(id -u)" -e PGID="$(id -g)" rustdesk-builder

Let op dat de eerste build langer kan duren omdat de dependencies nog niet zijn gecached; latere builds zullen sneller zijn. Als je extra command line arguments wilt toevoegen aan het build-commando, dan kun je dat doen aan het einde van de opdrachtregel in plaats van <OPTIONAL-ARGS>. Bijvoorbeeld: als je een geoptimaliseerde releaseversie wilt bouwen, draai dan het bovenstaande commando gevolgd door --release.

Het uitvoerbare bestand, in debug-modus, zal verschijnen in de target-map, en kan als volgt worden uitgevoerd:

target/debug/rustdesk

Als je een release-versie hebt gebouwd, is het commando als volgt:

target/release/rustdesk

Zorg ervoor dat je deze commando's van de root van de RustDesk-repository uitvoert, anders kan het programma de nodige afhankelijkheden mogelijk niet vinden. Let ook op dat andere cargo-subcommando's zoals install en run zijn momenteel niet ondersteund, aangezien deze zouden worden uitgevoerd in een container in plaats van op de host.

Bestandsstructuur

Snapshot

image

image

image

image