Skip to content

Latest commit

 

History

History
175 lines (123 loc) · 11.6 KB

README-UA.md

File metadata and controls

175 lines (123 loc) · 11.6 KB

RustDesk - Ваша віддалена стільниця
СервериЗбиранняDockerСтруктураЗнімки
[English] | [česky] | [中文] | [Magyar] | [Español] | [فارسی] | [Français] | [Deutsch] | [Polski] | [Indonesian] | [Suomi] | [മലയാളം] | [日本語] | [Nederlands] | [Italiano] | [Русский] | [Português (Brasil)] | [Esperanto] | [한국어] | [العربي] | [Tiếng Việt] | [Dansk] | [Ελληνικά] | [Türkçe]
Нам потрібна ваша допомога для перекладу цього README, інтерфейсу та документації RustDesk на вашу рідну мову

Спілкування з нами: Discord | Twitter | Reddit

ko-fi

Open Bounties

Ще один застосунок для віддаленого керування стільницею, написаний на Rust. Працює з коробки, не потребує налаштування. Ви повністю контролюєте свої дані, не турбуючись про безпеку. Ви можете використовувати наш сервер ретрансляції, налаштувати свій власний, або написати свій власний сервер ретрансляції.

image

RustDesk вітає внесок кожного. Ознайомтеся з CONTRIBUTING.md, щоб отримати допомогу на початковому етапі.

ЧаПи

ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСТОСУНКУ

НІЧНІ ЗБІРКИ

Get it on F-Droid

Залежності

Стільничні версії використовують Flutter чи Sciter (застаріле) для графічного інтерфейсу. Ця інструкція лише для Sciter, оскільки він є більш простим та дружнім для початківців. Перегляньте CI для збірки версії на Flutter.

Будь ласка, завантажте динамічну бібліотеку Sciter самостійно.

Windows | Linux | macOS

Кроки для збірки

 • Підготуйте середовище розробки Rust і середовище збирання C++.

 • Встановіть vcpkg, і правильно встановіть змінну VCPKG_ROOT.

  • Windows: vcpkg install libvpx:x64-windows-static libyuv:x64-windows-static opus:x64-windows-static aom:x64-windows-static
  • Linux/macOS: vcpkg install libvpx libyuv opus aom
 • Запустіть cargo run

Як зібрати на Linux

Ubuntu 18 (Debian 10)

sudo apt install -y zip g++ gcc git curl wget nasm yasm libgtk-3-dev clang libxcb-randr0-dev libxdo-dev \
    libxfixes-dev libxcb-shape0-dev libxcb-xfixes0-dev libasound2-dev libpulse-dev cmake make \
    libclang-dev ninja-build libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev

openSUSE Tumbleweed

sudo zypper install gcc-c++ git curl wget nasm yasm gcc gtk3-devel clang libxcb-devel libXfixes-devel cmake alsa-lib-devel gstreamer-devel gstreamer-plugins-base-devel xdotool-devel

Fedora 28 (CentOS 8)

sudo yum -y install gcc-c++ git curl wget nasm yasm gcc gtk3-devel clang libxcb-devel libxdo-devel libXfixes-devel pulseaudio-libs-devel cmake alsa-lib-devel

Arch (Manjaro)

sudo pacman -Syu --needed unzip git cmake gcc curl wget yasm nasm zip make pkg-config clang gtk3 xdotool libxcb libxfixes alsa-lib pipewire

Встановлення vcpkg

git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
cd vcpkg
git checkout 2023.04.15
cd ..
vcpkg/bootstrap-vcpkg.sh
export VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg
vcpkg/vcpkg install libvpx libyuv opus aom

Виправлення libvpx (для Fedora)

cd vcpkg/buildtrees/libvpx/src
cd *
./configure
sed -i 's/CFLAGS+=-I/CFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
sed -i 's/CXXFLAGS+=-I/CXXFLAGS+=-fPIC -I/g' Makefile
make
cp libvpx.a $HOME/vcpkg/installed/x64-linux/lib/
cd

Збирання

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source $HOME/.cargo/env
git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
mkdir -p target/debug
wget https://raw.githubusercontent.com/c-smile/sciter-sdk/master/bin.lnx/x64/libsciter-gtk.so
mv libsciter-gtk.so target/debug
VCPKG_ROOT=$HOME/vcpkg cargo run

Як зібрати за допомогою Docker

Почніть з клонування сховища та створення docker-контейнера:

git clone https://github.com/rustdesk/rustdesk
cd rustdesk
docker build -t "rustdesk-builder" .

Надалі щоразу, коли вам буде потрібно зібрати застосунок, запускайте таку команду:

docker run --rm -it -v $PWD:/home/user/rustdesk -v rustdesk-git-cache:/home/user/.cargo/git -v rustdesk-registry-cache:/home/user/.cargo/registry -e PUID="$(id -u)" -e PGID="$(id -g)" rustdesk-builder

Зверніть увагу, що перша збірка може зайняти більше часу, перш ніж залежності будуть кешовані, але наступні збірки будуть виконуватися швидше. Крім того, якщо вам потрібно вказати інші аргументи для команди збірки, ви можете зробити це в кінці команди у змінній <OPTIONAL-ARGS>. Наприклад, якщо ви хочете створити оптимізовану версію, ви маєте запустити наведену вище команду і в кінці рядка додати --release. Отриманий виконуваний файл буде доступний у цільовій папці вашої системи і може бути запущений за допомогою:

target/debug/rustdesk

Або, якщо ви використовуєте виконуваний файл релізу:

target/release/rustdesk

Будь ласка, переконайтеся, що ви запускаєте ці команди з кореня сховища RustDesk, інакше додаток не зможе знайти необхідні ресурси. Також зверніть увагу, що інші cargo підкоманди, такі як install або run, наразі не підтримуються цим методом, оскільки вони будуть встановлювати або запускати програму всередині контейнера, а не на хості.

Структура файлів

 • libs/hbb_common: відеокодек, конфіг, обгортка tcp/udp, protobuf, функції fs для передавання файлів і деякі інші службові функції
 • libs/scrap: захоплення екрана
 • libs/enigo: специфічне для платформи керування клавіатурою/мишею
 • libs/clipboard: реалізація копіювання та вставлення файлів для Windows, Linux, macOS.
 • src/ui: графічний інтерфейс користувача
 • src/server: сервіси аудіо/буфера обміну/вводу/відео та мережевих підключень
 • src/client.rs: однорангове з'єднання
 • src/rendezvous_mediator.rs: комунікація з rustdesk-server, очікування віддаленого прямого (обхід TCP NAT) або ретрансльованого з'єднання
 • src/platform: специфічний для платформи код
 • flutter: код Flutter для мобільних пристроїв
 • flutter/web/js: JavaScript для Flutter веб клієнту

Знімки

image

image

image

image