Skip to content
#

kaynak

Here are 7 public repositories matching this topic...

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüme Lisans ve Yüksek Lisansa Dair Genel Bilgiler, Ders Notları, Ders slaytları, Örnek Proje. Burada Staj, Erasmus, Yaz Okulu, KOOP gibi Kavramların Süreçlerini ve Detaylarını bulabilirsiniz.

  • Updated Jun 14, 2024
  • Jupyter Notebook

Improve this page

Add a description, image, and links to the kaynak topic page so that developers can more easily learn about it.

Curate this topic

Add this topic to your repo

To associate your repository with the kaynak topic, visit your repo's landing page and select "manage topics."

Learn more