Skip to content
#

thermostat-controller

Here are 22 public repositories matching this topic...

termostat-ethernet

Termostat postavený na platforme Arduino s Ethernet shieldom Wiznet W5100 / modulom Wiznet W5500. Využíva teplotný senzor DS18B20 na OneWire zbernici. Arduino riadi výstup - relé na základe rozdielu cieľovej a nameranej teploty so zohľadnením hysterézy. Thermostat built on the Arduino platform with Ethernet shield Wiznet W5100 / module Wiznet W5…

  • Updated Apr 8, 2024
  • C++
WiFi-termostat

WiFi termostat postavený na platforme Espressif - ESP8266 / ESP32 s využitím teplotného senzora Dallas DS18B20 na OneWire zbernici. Umožuje riadiť kotol signálovým relé ovládaným cez GPIO invertovanou logikou. Výstup je možné na základe firmvéru riadiť v automatickom režime s nastavenou cieľovou teplotou a hysterézou, alebo manuálne softvérovým …

  • Updated Apr 8, 2024
  • C++

Improve this page

Add a description, image, and links to the thermostat-controller topic page so that developers can more easily learn about it.

Curate this topic

Add this topic to your repo

To associate your repository with the thermostat-controller topic, visit your repo's landing page and select "manage topics."

Learn more