Skip to content
#

vhf

Here are 52 public repositories matching this topic...

at-d878uv

Alla repeatrar i Sverige som kan köra DMR eller FM är inkluderade (källa: sk6ba.se). Även repeatrar som kör exempelvis C4FM och FM finns med. Repeatrarna är indelade distriksvis. Tyvärr finns det så många repeatrar i sjätte distriktet att alla inte får plats i scanning-listan. DMR-repeatrarna är också indelade i roaming-zoner för att få roaminge…

  • Updated May 30, 2021

Improve this page

Add a description, image, and links to the vhf topic page so that developers can more easily learn about it.

Curate this topic

Add this topic to your repo

To associate your repository with the vhf topic, visit your repo's landing page and select "manage topics."

Learn more